Velkommen til AAB Afdeling 38

AAB Afdeling 38 ligger i Brønshøj/Husum Nord og består af 400 lejemål fordelt på 12 blokke. De blev opført i 1951 og er tegnet af arkitekten Kay Fisker. Boligforeningen ligger tæt på naturskønne områder med Vestvolden og Utterslev Mose som naboer.

Vores Sted er en del af Realdanias jubilæumsindsats og vil i 2025 blive suppleret af yderligere jubilæumsaktiviteter – alle med fokus på fællesskaber.
På et afdelingsmøde besluttede et flertal at sige ja tak til en pavillon på græsplænen ved flagstangen og derved at blive en del af RealDanias testfællesskaber. Og vi glæder os til at kunne byde jer alle velkommen under Fællestaget.
Her kan du læse mere om projektet og læse flere af vores ideer for fællesskabet i afdelingen: https://www.voressted.nu/moed-et-faellesskab/aab38-husum
Og her kan du se en helt fantastisk video om projektet og vores fællesskab: https://vimeo.com/953521823
Afdeling 38 har fået sin egen Facebook side!
Siden bliver opdateret af bestyrelsen og vi holder dig opdateret på, hvad der sker i afdeling 38 i forhold til møder og aktiviteter for dig som beboer.
 Find siden her

 

Affaldssortering
  • Bolig, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.
  • Madaffald skal i de grønne bioposer og derefter i biocontainerne, der står ved alle blokke. Grønne bioposer fås på ejendomskontoret eller du kan finde dem i vaskekældrene. Hvis du er dårligt gående, kan du sende en mail til afd38@aab.dk, så sørger vi  for, at der lægges grønne poser i din postkasse.
  • Af hygiejniske grunde skal restaffald i lukkede affaldsposer, inden du smider det i affaldsskakten.
  • Husk altid at lukke låget til affaldsskakten af hensyn til lugt og skadedyr.
    Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i.
  • Flasker, glas, papir, pap og dåser skal sorteres i de opstillede containere.
  • Storskrald og miljøaffald skal du aflevere i gårdene ved  Arildsgård 7 eller Kobbelvænget 63.
  • Hvis du er i tvivl, så kontakt ejendomskontoret.
Her kan du se hvordan du skal sortere dit affald i Københavns Kommune

Café 38 holder sommerferie og åbner igen den 3. september
Hver tirsdag kl. 11-14 åbner Dorrit og Flemming Café 38 i beboerlokalerne på Gadelandet 19.
Kom forbi til en hyggelig snak med dine naboer om stort og småt. Kaffe, te, øl, vand og håndmadder kan købes til rimelige priser.

Boligforeningen AAB er, sammen med 18 andre grundejere, blevet en del en partnerskabsaftale med Københavns Kommune, hvor man forpligter hinanden på at øge biodiversiteten i Københavns Kommune.
”Boligforeningen AAB glæder sig til sammen med så mange stærke og ambitiøse grundejere i København at sætte lys på den vigtige dagsorden, det er at styrke biodiversiteten,” siger Peter Basland, administrerende direktør i Boligforeningen AAB.
Her kan du læse mere om partnerskabsaftalen: https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/partnerskabsaftale-om-biodiversitet

Næste træffetid hos bestyrelsen er den 6. august kl. 18-19.
Du finder os i kælderen under Kobbelvænget 64. Du skal ned af trappen ved gavlen og om i gården. Det er også i træffetiden, at du kan leje beboerlokalerne på Gadelandet 19.
Vi glæder os til at møde dig!