Affaldshåndtering

 

  • Bolig, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.
  • Madaffald skal i de grønne poser og derefter i biocontainerne, der står ved alle blokke. Grønne poser fås på Ejendomskontoret eller på Afdelingskontoret. ER du dårligt gående eller af anden grund ikke i stand til at komme i kontortiderne, kan du sende en mail til afd38@aab.dk, så vil Erdin sørge for, at der lægge grønne poser i din postkasse.
  • Af hygiejniske grunde skal restaffald pakkes i lukkede affaldsposer, inden du smider det i affaldsskakten.
  • Husk altid at lukke låget til affaldsskakten af hensyn til lugt og skadedyr.
  • Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i for eksempel aviser.
  • Flasker, glas, papir, pap og dåser skal sorteres i de opstillede containere/beholdere.
  • Storskrald og miljøaffald skal du aflevere i gårdene Arildsgård 7 eller Kobbelvænget 63.
  • Hvis du er i tvivl, så kontakt ejendomskontoret.
  • Det er en stadig større udfordring, alt for mange beboere ikke sortere affald, som de skal. Det betyder, at vores personale bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på det, hvilket går fra andre opgaver.

Konsulentbesøg

Vi har haft besøg af en konsulent fra Københavns Kommune til gennemgang af affaldscontainere og affaldssortering. Det kunne desværre konstateres, at sorteringen i afdeling 38 generelt fungerer dårligt. Plastik til genanvendelse ligger på 40 % under niveau, pap kommer ikke i papcontainere, men i affaldsskaktene og i storskraldscontainerne, er der alle typer af affald, som husholdningsaffald, pap, plastik, el-apparater mm.

Det betyder, at der vil blive lavet forskellige ændringer både i forhold til containerne ude i området og inde i affaldsgårdene.
Der vil blive sat papcontainere ved gavlene, så det vil være nemmere at komme af med sit papaffald og forhåbentlig derved mindske pap i affaldsskaktene, hvilket er et meget stort problem.
Storskraldscontainerne vil blive permanent fjernet. Det sker den 11/5-21, hvorefter der vil blive lavet en anordning med båse til storskrald i affaldsgårdene.

Bestyrelsen beder alle om at være opmærksomme og omhyggelige med at sortere affald korrekt. Det gør en forskel for os alle sammen og ikke mindst for vores personale.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres, kan du gå på København Kommunes hjemmeside under affaldssortering www.kk.dk/affaldssortering.

”Affaldssortering er godt for miljøet. Når du sorterer 10 kg “tørt” affald fra husholdningen – plast, glas, pap, papir og metal – så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Når du sorterer 12 kg “vådt” affald fra husholdningen – madaffald og andet organisk affald – så er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.”

Miljøstyrelsen