Din afdelingsbestyrelse

 

Boligforeningen AAB’s grundtanke er, at beboerne selv træffer de beslutninger, der angår forholdene i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen bestyrelse med ansvar for økonomi, vedligeholdelse og daglig drift.

Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og  to suppleanter. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op og blive valgt på afdelingsmødet.

Du kan også få din stemme hørt, selvom du ikke sidder i bestyrelsen. Det er blandt andet det, afdelingsmødet er til for, og du er altid velkommen til at komme med forslag, som du synes, din bestyrelse bør drøfte på deres møder.