Din afdelingsbestyrelse

Boligforeningen AAB’s grundtanke er, at beboerne selv træffer de beslutninger, der angår forholdene i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen bestyrelse med ansvar for økonomi, vedligeholdelse og daglig drift.
Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op og blive valgt på afdelingsmødet.
Du kan også få din stemme hørt, selvom du ikke sidder i bestyrelsen. Det er blandt andet det, afdelingsmødet er til for, og du er altid velkommen til at komme med forslag, som du synes, din bestyrelse bør drøfte på deres møder.
Bestyrelsens træffetid er på tirsdage i lige uger mellem kl. 18.00 og 19.00 Kobbelvænget 64 i kælderen.
Kontaktinformation til bestyrelsen er:
Tlf.:    3691 0681 
Mail:  afd38@aab.dk

Arbejdsopgaver

Det er bestyrelsens ansvar i tæt samarbejde med AAB’s administration at sørge for driften i afdelingen. De tager sig af henvendelser fra beboere og sørger for at afdelingen bliver vedligeholdt, både bygninger og de grønne områder.
De står for indkøb til afdelingen, personaleledelse og er ansvarlig for, at de håndværkerarbejdsmæssige opgaver der udføres i afdelingen.
Bestyrelsen er ansvarlig for det regnskabsmæssige, afdelingens budget og for DV-planen (drift/vedligehold).
Afholdelse af møder for afdelingens beboere bliver også arrangeret af bestyrelsen.