Din bolig

Her på siden kan du finde forskellige dokumenter ved at klikke på AAB husene.
I dokumenterne kan du blandt andet læse om dine muligheder for at ændre eller forberede din bolig, gode råd om skimmelsvamp og sølvfisk samt hvad det betyder at din bolig er omfattet af en A-ordning. Du kan også læse om dine pligter som lejer i AAB afdeling 38 og orientere dig om husordenen.
Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål.
Vedtægter –
her kan du læse om boligforeningens AABs opbygning, værdier og grundlaget for afdelingsbestyrelsens arbejde
Råderetskatalog –
Reglerne om råderet giver dig mulighed for at forbedre eller forandre din
almene bolig.
Husorden for afdeling 38 –
læs om de retningslinjer, som er med til at skabe et godt og trygt naboskab
Folder om skimmelsvamp –
læs om gode råd til at undgå skimmelsvamp i din bolig
Vedligeholdelses reglement –
læs blandt andet om A-ordningen, vedligeholdelsespligt og flytning

Sølvfisk –
gode råd og tips, hvis du er generet af sølvfisk
Vedligeholdelse bilag A –
tillæg til vedligeholdesreglementet