Bestyrelsen i AAB afd. 38

Maria
Bestyrelsesformand

Susanne
Kasserer

Mette
Bestyrelsesmedlem

Ragnhild
Bestyrelsesmedlem

Dorrit
Bestyrelsesmedlem

Benny
Bestyrelsessuppleant