Reklamer Nej Tak

Hvis du ikke er interesseret i at modtage reklamer og/eller ugeaviser, kan du afmelde dem på:
www.fk.dk/contact/forbrugerkontakt/reklamernejtakformular
Du må ikke smide reklamer på gulvet i opgangen. Husk det er dit eget ansvar at tømme postkasssen.
Der er aviscontainere ved hver blok, så det er nemt at komme af med aviser og reklamer.