Reklamer NejTak

 

Vi oplever, at der er postkasser, der ikke bliver tømt. Det er til stor gene for dem, der skal aflevere noget i dem.

Hvis du ikke er interesseret i at modtage reklamer og/eller ugeaviser, kan du afmelde dem på:

www.fk.dk/contact/forbrugerkontakt/reklamernejtakformular

Derudover er det ikke tilladt at smide reklamer på gulvet i opgangen. Det udgør en brandrisiko og ser i øvrigt ikke pænt ud.

Der er aviscontainere ved hver blok, så det er nemt at komme af med aviser og reklamer.

Bestyrelsen beder om, at alle viser hensyn efterlever vore anvisninger.