Status

 

Der vil komme løbende opdateringer på, hvor langt projektet er, og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

Januar 2020
Helhedsplanen blev i december godkendt i Borgerrepræsentationen, hvilket betyder, at vi kan arbejde med det videre forløb i forhold til at sende projektet i udbud.
Udbudsrunden er en proces, hvor der bliver afgivet tilbud fra entreprenører, der ønsker at arbejde på projektet. Det er en proces, der tager ca. tre måneder.

Tirsdag den 21/1 var landskabsarkitekterne på inspektionstur i området for at se på, hvilke muligheder der er i forhold til de udendørs arealer. Det er dem, der skal sørge for, at området bliver fint, trygt og brugbart med stier, lys, beplantning, aktivitetsområder og LAR-system (lokal anvendelse af regnvand).